Disclaimer Ares IT

Gebruik van de website

Ares IT besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven. Als de informatie die u vindt op deze website of ontvangt via de informatiekanalen (telefoon, e-mail, chat of sociale media) tekortkomingen vertoont, zal Ares IT al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Gebruik daarvoor ons contactformulier. Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen u een antwoord binnen 5 werkdagen. Ares IT spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Ares IT kan echter niet garanderen dat de website of de informatiekanalen volledig vrij zijn van onderbrekingen en andere technische problemen.

Algemeen karakter

Alle informatie op de websites van Ares IT is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten van Ares IT raadplegen. De beheerder van deze website kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door tekorten in het antwoord dat u via deze kanalen kreeg.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site kan hyperlinks bevatten naar andere websites, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Ares IT beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Bescherming van persoonsgegevens

Ares IT hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de website en de informatiekanalen van Ares IT beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Indien u contact opneemt met Ares IT via mail of telefonisch, dan kan u in bepaalde gevallen persoonlijke informatie worden gevraagd. De contactgegevens en vraag worden in dat geval geregistreerd. Enkel interne medewerkers van Ares IT kunnen deze gegevens consulteren. Deze gegevens worden niet gedeeld met derde instanties tenzij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor verleend is. De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).ns. Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen per mail via info@aresit.be

Quick Response

Cybercriminelen zijn niet gebonden aan kantooruren. Cyberaanvallen vinden 24 uur per dag en 7 dagen per week plaats. In het geval van een incident is het altijd belangrijk om snel te reageren. Niet alleen om de schade te beperken, maar ook om eventueel bewijsmateriaal veilig te stellen om herhaling te voorkomen.

Heeft u last van een cyberaanval?

Twijfel geen moment en neem contact op via +32(0)472.75.66.10